Knauf Insulation har alltid strävat efter att vara ett hållbart företag. Våra produkter sparar energi, minskar utsläppen och är designade för att säkerställa att byggnader är bra för miljön och säkra för människor.

Det senaste decenniet har vi tillverkat produkter som är bra för människa och miljö, och vi är stolta över hur vi har förändrat vårt företag och hjälpt våra kollegor, samhällen och kunder att reducera sin miljöpåverkan.

Dock är hållbarhet en ständigt pågående process.

Vi behöver bygga vidare på vår framgång. Vi måste göra mer för våra medmänniskor och miljön. Därför har vi skapat en ny hållbarhetsstrategi.

Vi kallar den nya strategin för ”För en bättre värld” eftersom den bygger på framgången från vårt missionsuttalande: ”Vår vision är att vara ledande inom smartare isoleringslösningar för en bättre värld.”

 

image-png

Stolt över att lansera vår rapport "Sustainability Journey: 2023 Highlights".
Den här rapporten visar våra framgångar i hållbarhetsstrategin med fokus på säkerhet, medarbetarengagemang, koldioxidutsläpp och den cirkulära ekonomin. Den belyser också hur vår forskning, resurser och renoveringsinitiativ för 2023 sätter energieffektivitet i centrum för bättre byggnader.

2023_12_04_14_25_32_Knauf_Insulation_Annual_Review_2023.pdf_Adobe_Acrobat_Pro_64_bit_

FYLL I FROMULÄRET OCH LADDA NER HÅLLBARHETSRAPPORT