Knauf Insulation har alltid strävat efter att vara ett hållbart företag. Våra produkter sparar energi, minskar utsläppen och är designade för att säkerställa att byggnader är bra för miljön och säkra för människor.

Det senaste decenniet har vi tillverkat produkter som är bra för människa och miljö, och vi är stolta över hur vi har förändrat vårt företag och hjälpt våra kollegor, samhällen och kunder att reducera sin miljöpåverkan.

Dock är hållbarhet en ständigt pågående process.

Vi behöver bygga vidare på vår framgång. Vi måste göra mer för våra medmänniskor och miljön. Därför har vi skapat en ny hållbarhetsstrategi.

Vi kallar den nya strategin för ”För en bättre värld” eftersom den bygger på framgången från vårt missionsuttalande: ”Vår vision är att vara ledande inom smartare isoleringslösningar för en bättre värld.”

 

image-png

Vår årliga granskning från 2022 är ett firande av detta åtagande och de värderingar som fortsätter att inspirera oss. Den demonstrerar även vår nya hållbarhetsstrategi ”För en bättre värld” – en offentlig framställning av våra långsiktiga åtaganden – och våra hållbarhetsresultat från 2021.

2022_12_06_09_57_28_Knauf_Insulation_Annual_Report_2022_Insulation_Matters.pdf_Adobe_Acrobat_Pro_

FYLL I FROMULÄRET OCH LADDA NER HÅLLBARHETSRAPPORT