En miljövarudeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som ger transparent, jämförbar och trovärdig information om vilken miljöpåverkan en produkt har.

EPD_logo

Miljövarudeklarationen är den slutliga rapporten som efterföljer utvärderingen av den färdiga produkten. Utvärderingen, som tar hänsyn till hela produktvärdekedjan – från utvinning av material till en färdigtillverkad produkt, dess användning och uttjänthet – är även känd som en livscykelbedömning (LCA). En LCA är grunden för att utfärda den slutliga EPD-rapporten.

Knauf Insulation Technical Solutions strävar ständigt efter att utveckla och tillverka hållbara produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Sammanställningen av en EPD inkluderar en intensiv och omfattande datainsamling, hundratals beräkningar och noggrann verifiering. Detta kan ta upp till sex månader. Trots detta lät vi 11 av våra produkter genomgå en livscykelbedömning, varav alla blev tilldelade en EPD-märkning:

 • Fire-teK BD 907 ALB
 • Fire-teK BD 912 ALU
 • Fire-teK WM 908 GGB
 • Fire-teK WM 910 GGB
 • Thermo-teK PS Pro ALU
 • Thermo-teK PS Eco
 • Thermo-teK LM Pro ALU
 • Thermo-teK LM Eco ALU
 • Thermo-teK LM Air ALU
 • Thermo-teK BD 060
 • Thermo-teK BD 080

Inom beslutsfattandeprocesser och marknadskonkurrens, vid val av rätt produkter för en särskild tillämpning, har EPD-märkta produkter en stor fördel över andra produkter.

EPD Thermo-teK PS Pro ALU

FYLL I FROMULÄRET OCH LADDA NER EPD-MÄRKADE PRODUKTER