Isolatiespecificaties in de industrie zijn achterhaald

De analyses van de 2500 TIPCHECK’s tonen aan dat de meeste isolatiesystemen in de industrie, vandaag de dag economisch nog energie-efficiënt zijn. EiiF stelt vast dat er verschillende factoren bijdragen aan de tendens in de industrie om minder te isoleren in plaats van meer energie-efficiënte isolatiesystemen te implementeren” de druk op de investerings- en onderhoudskosten te drukken, een toenemend gebrek aan kennis over isolatie en gedeelde verantwoordelijkheden voor energie- en onderhoudsbudgetten. Bijgevolg is vandaag de dag het niveau van de energie-efficiënte van isolatie in de industriële installaties in Europa relatief laag. Bovendien worden veel installatie in Europa ouder en is de noodzaak voor reparatie van isolatie groot.

 

TIPCHECKs (Thermal Insulation Performance Check) zijn vrijwillige energieaudits in industriële installaties, die zullen helpen om het potentieel van geïmplementeerde toepassingen aan het licht te brengen.

 

Het grootste deel van de toename van – maar met energie-efficiënte isolatie gemakkelijk vermijdbare – koolstofuitstoot in de industrie, is het gevolg van niet geïsoleerde apparatuur of apparatuur met beschadigde isolatie. Van de bij benadering 2500 fabrieken en technische installaties (1870 in gebouwen, 571 in de industrie) die de voorbije 10 jaar, voornamelijk in Europa, werden geïnspecteerd, was er geen enkele waar geen mogelijkheden tot besparingen werden vastgesteld. Deze studie toont aan dat deze verspilling leidt tot de hierboven beschreven vermijdbare, grote warmteverliezen en dus tot de grote en onnodige uitstoot van broeikasgassen.

Slika 2-1

 

De TIPCHECK is een professioneel opleidingsprogramma dat wordt aangeboden door de EiiF voor isolatietechnici, eigenaars van industriële ondernemingen, energieauditoren, energiebeheerders en consultants die zijn opgeleid voor het uitvoeren van gestandaardiseerde hoogwaardige thermische energie-audits.

Knauf Insulation heeft hoogopgeleide TIPCHECK-technici met veel ervaring in de isolatiesector.

Maak deel uit van de gemeenschap om te helpen onze planeet te beschermen. Door een energieaudit te laten uitvoeren op uw installatie, zult u verstelt staan van de mogelijkheden voor het besparen van energiekosten en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Vraag een gratis eerste bezoek aan en neem contact met ons op.

 

Tipcheck

VRAAG TIPCHECK AAN

en kom meer te weten over mogelijke energiebesparingen in uw fabriek