Een Environmental Product Declaration (Milieutechnische productverklaring - EPD) is een onafhankelijk geverifieerd en geregistreerd document dat op een betrouwbare manier transparante en vergelijkbare informatie biedt over de milieutechnische impact tijdens de levensduur van producten.

EPD_logo

De zeer gewaardeerde EPD is het uiteindelijke rapport dat wordt uitgereikt na het beëindigen van de beoordeling van het product. De beoordeling, die rekening houdt met de volledige waardeketen van het product — van extractie tot het afgewerkte materiaal, geproduceerde product, het gebruik en het einde van de levensduur — wordt een beoordeling van de levenscyclus of LCA genoemd. De LCA vormt de basis voor het uitreiken van het definitieve EPD-rapport.

Bij Knauf Inslulation Technical Solutions, schenken we veel aandacht aan de ontwikkeling en de productie van duurzame producten, met zo weinig mogelijk impact op het milieu. Het opstellen van een EPD vergt een erg intensieve en uitgebreide verzameling van gegevens, honderden berekeningen en strenge verificatie, wat vroeger tot 6 maanden in beslag nam. Ondanks dit feit, hebben we het aangedurfd om een stap verder te gaan en hebben we onze 11 producten verzonden voor de beoordeling van de levensduur en ontvingen we de EPD-markering voor elk product:

 • Fire-teK BD 907 ALB
 • Fire-teK BD 912 ALU
 • Fire-teK WM 908 GGB
 • Fire-teK WM 910 GGB
 • Thermo-teK PS Pro ALU
 • Thermo-teK PS Eco
 • Thermo-teK LM Pro ALU
 • Thermo-teK LM Eco ALU
 • Thermo-teK LM Air ALU
 • Thermo-teK BD 060 
 • Thermo-teK BD 080

Tijdens de processen voor besluitvorming en marktconcurrentie, bij het kiezen van de juiste producten voor een bepaalde toepassing, zullen alle producten met een EPD-markering veel voordelen hebben tegenover andere producten.

EPD Thermo-teK PS Pro ALU

VUL HET FORMULIER IN EN DOWNLOAD DE EPD GECERTIFICEERDE PRODUCTEN