Brandveiligheid in een oogwenk in het magazine over brand van Knauf Insulation “NATUURLIJKE BRANDBEVEILIGING VOOR UW VEILIGHEID"
 

Branden in gebouwen hebben een impact op de maatschappij, het milieu en de economie, met het desastreuze aantal van 5000 branden en 11 slachtoffers die elke dag in Europa worden genoteerd. Bovendien komen na elke brand dezelfde vragen aan de oppervlakte, met betrekking tot de menselijke factor, de kwaliteit van het gebouw, de naleving van regelgeving, voorzorgsmaatregelen inzake brandveiligheid, enz.

 

Een verwoestende brand kan in bijna elk gebouw voorkomen en de eerste stap om zulke ramp te vermijden is het opnemen van uitrusting voor brandbeveiliging in de projectgegevens en de constructie en de installatie.

Als menselijke factoren worden uitgesloten tijdens de bouwactiviteiten, kunnen immers de meest waardevolle voorzorgsmaatregelen voor brandveiligheid worden genomen, vóór aanvang van het bouwen of renoveren van een gebouw. Brandveiligheid moet in het gebouw worden ingebouwd, rekening houdend met de best mogelijke brandbestendige bouwmaterialen, met inbegrip van isolatie voor alle segmenten.

Daarom hebben we deze interessante uitgave gemaakt van een gespecialiseerd magazine over brand om verschillende veiligheidsproblemen te behandelen.

 

We zijn er van overtuigd dat u veel interessant leesvoer zult ontdekken in het nieuwe magazine over brand van Knauf Insulation:

  • Overzicht van brandbeveiliging in gebouwen
  • Passieve brandbeveiliging
  • Deskundigheid op het vlak van brandbeveiliging
  • Uitgebreid productoverzicht

Laat ons brand bestrijden door onze kennis en vaardigheden op het vlak van de planning en de constructie van gebouwen uit te breiden.

Cover _Fire magazine NL